Tornooi info

 • In de categorieën U10 en U9 zijn er telkens 16 deelnemende ploegen, ingedeeld in 4 reeksen van 4. Er worden 3 kwalificatiewedstrijden, 2 schiftingswedstrijden en 1 finalewedstrijd van telkens 1 x 18 min. gespeeld.
  In de categorieën U8 en U7 (16 deelnemende ploegen, 6 wedstrijden van 18 min.) worden er geen rangschikkingen bijgehouden.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B.
  De doelman mag een terugspeelbal niet in de handen nemen. Een uitbal wordt terug in het spel gebracht door een intrap of dribbel, niet d.m.v. een inworp.
  In de categorieën U10 en U9 worden de wedstrijden afgewerkt tussen 2 ploegen van 8 spelers. In de categorieën U8 en U7 wordt er 5 tegen 5 gespeeld.
 • Het scheidsrechtersblad zal voor de aanvang van de eerste wedstrijd ingevuld worden voor alle wedstrijden. Wanneer een ploeg niet op het overeengekomen tijdstip aan de aftrap verschijnt, verliest deze ploeg de wedstrijd met 3-0 en stelt zich bloot aan eventuele sancties van de KBVB.
 • Elke ploeg dient over een tweede uitrusting van een andere kleur te beschikken. De eerst vermelde ploeg dient eventueel van shirtkleur te wisselen.
 • De deelnemende ploegen zullen zelf zorgen voor de nodige opwarmingsballen.
 • KRC Genk en RC Hades zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstallen of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
 • Het inrichtend comité beslist over eventuele geschillen.
 • Rangschikking na groepswedstrijden:
  U10/U9: Na elke groepswedstrijd worden 3 strafschoppen genomen. Voor het bepalen van de rangschikking worden onderstaande criteria in volgorde toegepast: gewonnen wedstrijdpunten, gewonnen wedstrijden, gescoorde doelpunten, doelpuntensaldo, totaal aantal gescoorde strafschoppen en lottrekking.
  U8/U7: Er worden geen rangschikkingen opgemaakt. Na elke wedstrijd mogen 3 spelers van iedere ploeg 1 strafschop trappen. De ploegtrainers bepalen zelf welke spelers er mogen trappen.
 • De prijsuitreiking zal onmiddellijk na de finales plaatsvinden. Elke speler ontvangt een medaille. De U10 en U9 ploegen krijgen ook een trofee.

Tournament-info

 • In the age categories U10 and U9 the 16 participating teams are divided into 4 groups of 4 teams. Each team plays 3 matches in the preliminary round, 2 cross-finals and 1 final. All matches last for 1 x 18 minutes.
  In the age categories U8 and U7 (16 participating teams, 6 games of 18 min.)  no rankings will be calculated.
 • The games will be played according to the regulations and rules of the K.B.V.B.
  It is not allowed for the goalkeeper to pick up a back-pass. When the ball passes the sideline, play must be continued with a pass or dribble (no throw).
  In the age categories U10/U9 the games will be played between 2 teams of 8 players. In the age categories U8/U7 the games will be played between 2 teams of 5 players.
 • The tournament forms must be completed before the start of the first game.
  If a team is late or doesn’t show up for a game, without a valid reason, it loses the game with 3-0.
 • Each team should be equipped with 2 in color differentiated shirts. The team referred to as home team must adjust their outfit if necessary.
 • The teams provide their own balls for their warming-up.
 • KRC Genk / RC Hades is not liable for any damage or loss of property.
 • All possible disputes will be evaluated by the organisation.
 • Ranking after preliminary round:
  U10/U9: After every group game 3 penalty kicks are taken. A ranking will be calculated in accordance with the following rules: the number of points, the number of victories, scored goals, the goal difference, the total number of penalty kicks scored, draw.
  U8/U9: There will be no ranking. After each game 3 players will get the possibility to take 1 penalty kick. The coaches decide which players will shoot.
 • The awards ceremony takes place immediately after the final games. Each player will receive a medal. The U10 and U9 teams will also receive a trophy.

© 2024 KRC Genk